Профспілка металургів і гірників України

V З’їзд Профспілки металургів і гірників України підкреслює, що соціальне партнерство є єдиним інструментом досягнення балансу інтересів бізнесу і людини праці. Праця людини, що є джерелом матеріальних благ і прибавочної вартості, повинна бути гідною. Така праця можлива там, де проводиться соціально відповідальна політика по відношенню до робочої сили, яка забезпечує виконання не тільки мінімальних соціальних гарантій і пільг, а й встановлення додаткових. В умовах глобалізації, світової фінансової кризи і конкуренції, що загострилася, для утримання ринкових позицій бізнесу необхідно бути стійким і значущим. Досягнення цього в значній мірі залежить від соціального клімату на підприємстві, бажання власників зробити бізнес не тільки прибутковим, а й соціально відповідальним. У всьому світі компанії, які ефективно підтримують соціальний діалог, використовують етичні підходи до власних співробітників, поважають їх і створюють їм необхідні умови для праці, як правило, мають більш високий кадровий і фінансовий потенціал і репутацію надійного партнера. Стандарт «Соціальна відповідальність 8000» (SA 8000:2001) – стандарт соціально орієнтованої системи менеджменту, одним із мотивів впровадження якого є розуміння керівництвом ролі персоналу в успіху компанії, підвищенні її стабільності. V З’їзд Профспілки металургів і гірників України, розділяючи основоположні принципи Стандарту «Соціальна відповідальність 8000», а саме:

– відмова від застосування примусової праці; – створення безпечних умов праці; – визнання прав працівників на участь у профспілці і права профспілок на укладення колективних договорів; – заборона дискримінації працівників при наймі, просуванні по службі і встановленні зарплати за ознаками полу, віку, віросповідання, національної і політичної приналежності, приналежності до об’єднань і спілок; – заборона покарань і образ; – дотримання режиму праці і відпочинку; – забезпечення своєчасної виплати і гідного рівня заробітної плати; – створення системи управління підприємством у відповідності із законодавством і базовими міжнародними документами з праці і соціальних гарантій, закликає власників і керівників підприємств ГМК України впровадити Стандарт «Соціальна відповідальність 8000» у діяльність підприємств, поклавши його в основу соціальної політики, яка проводиться ними.

 

Назад

 • MEFM100x100jpeg
 • atom60
 • by60
 • fmu60
 • fprk
 • fpu100x100
 • frgu60
 • gmpr
 • histadru2t
 • industri-all100x100
 • logo-prupu100x100
 • logo-sm100x100
 • logo_fometaux
 • mtwtu60
 • ptgmprk
 • turkmetall100x100