Профспілка металургів і гірників України

Учасники V З’їзду Профспілки металургів і гірників України із задоволенням відзначають, що з боку Держави у складний період кризи здійснювались заходи з підтримки ГМК.

Прийняті Постанови Уряду №925 и №289, два Меморандуми порозуміння, передбачені ними преференції в певній мірі пом’якшили негативний вплив кризи на галузь.

Разом з тим, ситуація на ринках металу свідчить, що лише ці заходи сьогодні недостатні. Кризові явища вступили до нової фази з більш глибокими, ніж раніш, проблемами.

Тривала неможливість рентабельно реалізувати метал на зовнішніх ринках та нерозвиненість внутрішнього споживання призвели до значних втрат підприємств галузі. Суттєво зросли та продовжують зростати борги з відшкодування ПДВ.

Відчувається дефіцит коштів на виплату заробітної плати та її підвищення, на продовження та завершення будівництва.

Фінансовий результат роботи металургійних підприємств до обкладення податком за 3 місяці 2010 р. склав –2,67 млрд. грн.

Ситуація, що склалася у гірничо-металургійній галузі, потребує прийняття додаткових заходів з боку Держави щодо її підтримки. Таким заходом може бути Закон, аналогічний Закону України про економічний експеримент, який з успіхом діяв у 1998-2002 рр.

Керуючись викладеним, V З’їзд Профспілки металургів і гірників України від імені 560 тисяч своїх членів звертається до Президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів України по їхнє сприяння прискоренню прийняття Закону України «Про підвищення конкурентоспроможності підприємств гірничо-металургійного та хімічного комплексів», внесеного до Верховної Ради народним депутатом України Н.Ю. Королевською, передбачивши у ньому:

– можливість одержання підприємствами ГМК кредитних ресурсів під державні гарантії;

– залишення у 2010-2011 рр. 70% збору за забруднення навколишнього природного середовища на виконання власних природоохоронних програм підприємствами ГМК;

– віднесення до валових витрат сум будь-яких витрат, пов’язаних з поліпшенням основних фондів, які підлягають амортизації, без обмеження розміру цих витрат;

– звільнення від ПДВ та мита обладнання та інших товарів, які ввозяться підприємствами ГМК для виконання власних природоохоронних програм;

– інших заходів, передбачених зазначеним Законом.

З’їзд загострює увагу вищих керівників України, народних депутатів на тому, що дія цього Закону тільки у ГМК є лише першим кроком. Для суттєвого розширення внутрішнього ринку необхідними є розробка і прийняття аналогічного закону для галузей України, які споживають металопродукцію.

 

Назад

 • MEFM100x100jpeg
 • atom60
 • fmu60
 • fprk
 • fpu100x100
 • frgu60
 • histadru2t
 • industri-all100x100
 • logo-prupu100x100
 • logo-sm100x100
 • logo_fometaux
 • mtwtu60
 • ptgmprk
 • turkmetall100x100