Профспілка металургів і гірників України

V З’їзд Профспілки металургів і гірників України глибоко занепокоєний ситуацією у сфері зайнятості на підприємствах ГМК.

Чисельність працюючих в галузі за звітний період скоротилася на 140 тис. чол., у тому числі за два кризових роки – 2008-2009 – майже на 100 тис. чол.

У період кризи значне поширення набули такі негативні явища, як простої, скорочення робочого часу, обмеження у заробітній платі та інших виплатах. Зараз вони суттєво скоротилися, але докризове становище ще не досягнуто.

Лише окремі підприємства не вдавалися до соціально-трудових обмежень.

Заходи, що вживалися Урядом у і власниками підприємств у сфері забезпечення продуктивної зайнятості, стабілізації економіки у кризовий період, виявилися недостатніми.

Підсумки роботи галузі у 2009 році є нижчими, ніж у 2008, а тим більш ніж у 2007 році.

Підтримуючи власників у їх прагненні скоріше відновити ефективність виробництва, ПМГУ не може погодитись з тим, що це буде досягатися, в першу чергу, за рахунок обмежень витрат на персонал, який буде скорочуватись.

V З’їзд Профспілки металургів і гірників України заявляє про тверді наміри домагатись:

– повної та продуктивної зайнятості працівників галузі з відповідною оплатою праці;

– недопущення необґрунтованих скорочень працюючих за ініціативою роботодавців;

– продовження розгорнутої і масштабної модернізації виробництва та впровадження інновацій, підготовки персоналу відповідної кваліфікації для ефективної роботи в нових умовах.

З’їзд вимагає від Президента, Верховної Ради і Кабінету міністрів України:

– забезпечення конституційного права громадян на працю;

– прийняття більш дійових комплексних заходів по скорішому подоланню наслідків кризи у сфері зайнятості та недопущення нового загострення ситуації;

– надання гірничо-металургійному комплексу України всебічної підтримки, у тому числі на базі розвитку внутрішнього ринку споживання металопродукції;

– вдосконалення законодавства про зайнятість та працевлаштування, прийняття нової редакції Закону України «Про зайнятість населення», та Законів «Про професійний розвиток персоналу» та «Про загальнодержавну цільову соціальну програму збереження та розвитку трудового потенціалу України».

З’їзд звертається до власників та керівників підприємств галузі:

– продовжити курс на модернізацію підприємств та впровадження інновацій, створення нових робочих місць;

– забезпечити професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників, створення передумов для навчання протягом всього трудового життя для суттєвого підвищення конкурентоспроможності робочої сили, передбачивши у колективних договорах та угодах конкретні зобов’язання з цих питань.

 

Назад

 • MEFM100x100jpeg
 • atom60
 • by60
 • fmu60
 • fprk
 • fpu100x100
 • frgu60
 • gmpr
 • histadru2t
 • industri-all100x100
 • logo-prupu100x100
 • logo-sm100x100
 • logo_fometaux
 • mtwtu60
 • ptgmprk
 • turkmetall100x100