Профспілка металургів і гірників України

V З’їзд ПМГУ відзначає, що в економіці країни й підприємств гірничо-металургійного комплексу України за минулі 5 років відбулися позитивні зміни, які сприяли росту реальної заробітної плати.

Разом з тим досягнутий у галузі рівень оплати праці усе ще не забезпечує більшості металургів і гірників гідного рівня життя, що особ­ливо гостро виявилося в період кризи. В 2009 році зарплата багатьох працівників галузі скоротилася на 10-20%, на окремих підприємствах це зниження було ще більш відчутним. Знову з’явилися борги по заробітній платі.

Низька питома вага зарплати в операційних витратах підприємств і надмірна диференціація в оплаті праці робітників і керівників свідчить не тільки про відсутність державної політики й контролю в області доходів і заробітної плати, а й про несправедливий підхід власників підприємств до розподілу доданої вартості, визначення ціни робочої сили.

Така політика не сприяє зменшенню рівня бідності серед населення України в цілому, і, що дуже ганебно, серед працюючих громадян. Відсутність рішучих дій у напрямку поліпшення ситуації провокує виникнення загроз соціальних конфліктів.

V З’їзд ПМГУ заявляє про рішучість домагатися:

– істотного підвищення реальної заробітної плати працівників галузі, встановлення мінімального заробітку не нижче ніж 2 прожиткових мінімуми;

– встановлення мінімального розміру заробітної плати в Украї­ні на рівні прожиткового мінімуму, розрахованого на базі оновленого набору споживчого кошику;

– переходу від державної гарантії «прожитковий мінімум» до більш вагомої гарантії – «мінімальний споживчий бюджет».

З’їзд вимагає від Президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів України:

– розробки послідовної Державної політики в галузі оплати праці, ліквідації бідності серед працюючих, істотного підвищення реальної заробітною плати.

З’їзд звертається до власників і керівників підприємств галузі з вимогами відмовитись від практики формування витрат на робочу силу за залишковим принципом, кардинального збільшення фондів оплати праці, особливо робітників, і забезпечення на цій основі росту реальної заробітної плати працюючих.

Працівники гірничо-металургійного комплексу України не повинні бути бідними!

 

Назад

 • MEFM100x100jpeg
 • atom60
 • by60
 • fmu60
 • fprk
 • fpu100x100
 • frgu60
 • gmpr
 • histadru2t
 • industri-all100x100
 • logo-prupu100x100
 • logo-sm100x100
 • logo_fometaux
 • mtwtu60
 • ptgmprk
 • turkmetall100x100