Профспілка металургів і гірників України

Р е з о л ю ц і я

VI з'їзду Профспілки металургів і гірників України

«Металургам і гірникам - гідний рівень заробітної плати»

       

VI з'їзд Профспілки металургів і гірників України зазначає, що за минулі 5 років рівень середньої заробітної плати на підприємствах галузі збільшився майже у два рази. Разом з тим Центральний комітет констатує, що досягнутий рівень заробітної плати, як і раніше, недостатній для відшкодування витрат на відтворення трудових ресурсів, забезпечення гідного рівня життя працівника і його родини. Подальше падіння реальної заробітної плати в 2014 і на початку поточного року ще більше посилило цю проблему.

Державним бюджетом України на 2015 рік у черговий раз заморожені на рівні грудня 2013 року основні державні соціальні стандарти й гарантії - прожитковий мінімум і мінімальна заробітна плата, а їх заплановане в грудні 2015 року підвищення не компенсує навіть на третину рівень інфляції 2014-2015 років.

Сьогодні мінімальна зарплата становить менше 50 доларів США, що в три рази нижче визначеного ООН рівня злиденності, який становить  5 доларів на день.

При цьому постійно зростають витрати на транспорт, електроенергію, оплату житла, ціни на продукти харчування, ліки і предмети першої необхідності.

Обрана державою  політика не тільки призводить до  зростання бідності, але й стримує можливості договірного регулювання заробітної плати.

Роботодавці, прикриваючись кризою і збільшенням витрат на виробництво продукції, заощаджують, насамперед, на фонді оплати праці.

Подібний стан справ є неприпустимим.

Делегати з'їзду, представники більше ніж 330 тисяч членів Профспілки металургів і гірників України, заявляють, що державі та роботодавцям час почати реальну, а не декларативну боротьбу з бідністю для усунення  гігантського розриву між українськими та європейськими стандартами життя. Працююча людина не повинна бути бідною!

Учасники VIз’їзду вимагають від Президента України та Верховної Ради України:

- негайної індексації мінімальної заробітної плати на індекс інфляції 2014 року та 1 кварталу 2015 року;

- встановлення економічно обґрунтованої мінімальної заробітної плати, що дає працівникові можливість не тільки відтворювати робочу силу і забезпечувати утримання родини, а й одержати гідну пенсію в старості. Саме зростання реальної заробітної плати повинно забезпечувати платоспроможність і розвиток внутрішнього ринку товарів і послуг;

від роботодавців:

- введення ефективної й справедливої системи перерозподілу доходів між ними і найманими працівниками, скорочення диференціації в оплаті праці вищого менеджменту й простих працівників, щорічного забезпечення росту реальної заробітної плати.

 

З'їзд закликає всі організаційні ланки Профспілки наполегливо домагатися росту реальної заробітної плати працівників галузі, які по праву мають стати основою середнього класу в Україні.

 

Назад

 • MEFM100x100jpeg
 • atom60
 • by60
 • fmu60
 • fprk
 • fpu100x100
 • frgu60
 • gmpr
 • histadru2t
 • industri-all100x100
 • logo-prupu100x100
 • logo-sm100x100
 • logo_fometaux
 • mtwtu60
 • ptgmprk
 • turkmetall100x100