Профспілка металургів і гірників України

Р е з о л ю ц і я

VI З’їзду Профспілки металургів і гірників України

«Про ситуацію в ГМК України і необхідність розвитку внутрішнього ринку металопродукції»

 

VI З'їзд Профспілки металургів і гірників України заявляє про крайню стурбованість ситуацією, що склалася у вітчизняному гірничо-металургійному комплексі (ГМК), і останнім часом набула граничної гостроти в умовах військово-політичного конфлікту на сході країни. 

Протягом усіх років після отримання Україною незалежності ця ситуація завжди була нестійкою і неодноразово змінювалася на протилежну: від кризової до відносно благополучної й навпаки. Синхронно з її динамікою мінялися й взаємини держави й бізнесу: від преференцій і активної підтримки до інертності і повної байдужності.

І все-таки в минулі роки вдавалося вирішувати окремі, переважно оперативно-тактичні, проблеми ГМК. Стратегічні ж - постійно відкладалися на потім і, як наслідок, - сьогодні перетворилися на дуже міцно закручений вузол. Як і два десятиліття тому, для галузі характерні: низький технологічний рівень виробництва; його висока ресурсо- і енергоємність; ординарний сортамент виробництва металопрокату; гранично низький рівень внутрішнього споживання й надмірна експортна залежність; гострі соціальні проблеми.

Ні проведення економічного експерименту в 1999-2002 роках, ні криза 2008-2009 років не виконали роль каталізатора для реформування ГМК, його серйозної модернізації, не спонукали бізнес до усвідомлення необхідності зміни моделі взаємин з державою і здійснюваної політики. Реальні обсяги інвестування бізнесу в технічне переоснащення і модернізацію (біля 25 доларів на тонну виплавленої сталі) не порівнювані з фактичними потребами підприємств і світовою практикою (близько 150 доларів на тонну виробленої сталі).

Разом із цим, і в програмних документах Кабінету Міністрів України, і в «Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», затвердженій Указом Президента України, не знайшлось місця для розробки стратегії розвитку ГМК як надважливої складової промислового комплексу країни. І це в умовах, коли колосальні обсяги повністю зношеного металофонду (близько 390 млн. тонн), а також наявність значних руйнувань в житловому секторі, господарській інфраструктурі, виробничому обладнанні підприємств на сході країни, вимагають для його оновлення і відбудови значних обсягів споживання металопрокату.

Такий стан справ у ГМК став закономірним наслідком проведення попередніми та нинішнім урядами неефективної державної політики в промисловій сфері, ігноруванням проблем галузі і економічної безпеки держави.

З'їзд Профспілки заявляє, що далі так тривати не може. В умовах  військово-політичного конфлікту держава й бізнес повинні усвідомити, що вони не опоненти, а партнери, і невідкладно вжити заходів назустріч один одному.

Учасники VI з’їзду ПМГУ вимагають від Президента, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України:

 • з метою оперативного розгляду й вирішення існуючих сьогодні гострих проблем ГМК провести в 1 півріччі п.р. «круглий стіл» чи нараду уповноважених представників держави, бізнесу й Профспілки;
 • для відновлення системної регуляторної ролі держави в економіці країни сформувати відповідну законодавчу базу, для чого розробити й прийняти цього року законодавчі акти про державне стратегічне планування й про промислову політику в Україні;
 • невідкладно розробити й затвердити загальнодержавну цільову економічну програму (стратегію) розвитку промисловості, складовими елементами якої повинні бути узгоджені між собою цільові економічні програми (стратегії) розвитку галузей промисловості, включаючи ГМК;
 • з метою поетапної переорієнтації ГМК із зовнішнього на внутрішній ринок розробити й затвердити державну програму відновлення металофонду країни, яка передбачала б комплекс заходів щодо стимулювання попиту з боку металоспоживаючих секторів економіки;
 • відновити Міністерство промислової політики України як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію сучасної державної промислової політики і має повноваження впливати на діяльність суб'єктів господарювання державного і приватного секторів.

З'їзд Профспілки звертається до власників і керівників підприємств галузі з вимогою проявити реальний економічний патріотизм, для чого:

 • відмовитися від використання схем оптимізації податкових зобов'язань, інвестувати раніше виведені за межі країни капітали в технологічну модернізацію виробництва;
 • враховувати пріоритетність загальнонаціональних інтересів;
 • дотримуватися світових стандартів ведення соціально відповідального бізнесу, а також впроваджувати принципи виробничої демократії в сфері трудових відносин. 

З'їзд заявляє, що в ситуації, що склалася, необхідно використати і застосувати позитивний досвід державно-приватного партнерства, накопичений у попередні періоди кризових загострень у ГМК.

Профспілка готова підтримати таке співробітництво, і зі свого боку прикласти необхідні зусилля для вирішення стратегічно важливих завдань переорієнтації ГМК на внутрішній ринок і його прискореної модернізації. 

 

Назад

 • MEFM100x100jpeg
 • atom60
 • by60
 • fmu60
 • fprk
 • fpu100x100
 • frgu60
 • gmpr
 • histadru2t
 • industri-all100x100
 • logo-prupu100x100
 • logo-sm100x100
 • logo_fometaux
 • mtwtu60
 • ptgmprk
 • turkmetall100x100