Профспілка металургів і гірників України

Р е з о л ю ц і я

VI з’їзду Профспілки металургів і гірників України

«Соціальне забезпечення – невід’ємне право людини, гарантоване державою»

 

Система державного соціального страхування покликана забезпечувати реалізацію конституційного права громадян на матеріальне забезпечення в старості, в разі хвороби, повної чи часткової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття.

Свої дії соціальна правова держава має направляти на підвищення матеріальних та духовних можливостей людини, необхідних для задоволення потреб її існування і розвитку.  Разом з тим, з 2014 року  Верховною Радою України прийнятий ряд законів, які погіршують соціально-економічний стан застрахованих осіб та їх дітей, пенсіонерів, ведуть до масового зубожіння населення.

Прийняті закони руйнують діючу систему соціального страхування, урізають та скасовують соціальні послуги, зокрема, повністю ліквідовано санаторно-курортне лікування та дитяче оздоровлення, суттєво зменшені розміри одноразових страхових виплат потерпілим на виробництві та їх сім’ям та інше.

Негативні зміни відбулися і в пенсійному страхуванні: не провадиться осучаснення пенсій,  призупинено щорічне підвищення розмірів пенсій у зв’язку з темпами росту заробітної плати, з 2015 року введено оподаткування пенсій, встановлено обмеження при виплаті пенсій працюючим пенсіонерам, і все це на фоні різкого зростання цін на  продукти харчування, ліки та житлово-комунальні послуги.

Скорочуються робочі місця, збільшується кількість безробітних. Мінімальний рівень допомоги на випадок безробіття не досягає навіть розміру прожиткового мінімуму.

Погіршення матеріального стану працюючих та пенсіонерів призводить до збільшення видатків держави на виплату допомоги та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

Наразі існує необхідність удосконалення системи соціального страхування з метою більш адекватного реагування на потреби сьогодення та підвищення добробуту населення країни.

Учасники VIз’їзду  вимагають:

від Верховної Ради України:

1. Припинити негативну практику прийняття законів, що скасовують та звужують  зміст та обсяг існуючих прав та свобод громадян.

2. Привести норми законів щодо соціального страхування до нормєвропейського права в рамках виконання Угоди про асоціацію України та ЄС;

- ратифікувати Європейську соціальну хартію  (переглянуту) в повному обсязі, Європейський кодекс соціального забезпечення, Конвенції МОП №102 «Про мінімальні норми оціального забезпечення» та №117 «Про основні цілі і норми соціальної політики».

3. Ініціювати відновлення норм законів щодо:

- оздоровлення застрахованих осіб і їх дітей;

- фінансування заходів, передбачених державними цільовими програмами поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища;

- перерахунку пенсій та страхових виплат для потерпілих на виробництві на коефіцієнт темпів зростання середньої заробітної плати в Україні.

Від Кабінету Міністрів України:

Розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти:

1. Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо:

- зміни порядку зарахування та проходження коштів Фонду соціального страхування через казначейські рахунки;

- затвердження бюджету Фонду соціального страхування правлінням Фонду;

- відновлення часткового фінансування за рахунок коштів соціального страхування санаторно-курортного лікування застрахованих осіб, оздоровлення дітей, часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв;

- відновлення норми про щорічне (з 1 березня) підвищення страхових виплат потерпілим на виробництві у зв’язку із зростанням середньої заробітної плати в Україні.

2. Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо:

- відновлення дії частини другої статті 42 Закону щодо щорічного (з 1 березня) підвищення пенсій у зв’язку із зростанням середньої заробітної плати  в Україні та з урахуванням інфляції;

- звільнення Пенсійного фонду від невластивих видатків, які повинні здійснюватись за рахунок інших джерел фінансування.

3. Розробити механізм осучаснення «старих» пенсій з урахуванням нового показника середньої заробітної плати в Україні та страхових виплат для потерпілих, віднайти необхідні для цього кошти. 

 

Назад

 • MEFM100x100jpeg
 • atom60
 • fmu60
 • fprk
 • fpu100x100
 • frgu60
 • histadru2t
 • industri-all100x100
 • logo-prupu100x100
 • logo-sm100x100
 • logo_fometaux
 • mtwtu60
 • ptgmprk
 • turkmetall100x100