Профспілка металургів і гірників України

21 жовтня 2020 року

 

Інформація про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в Україні в січні-вересні 2020 року

 

21 03

Упродовж січня-вересня 2020 року в результаті заходів, здійснених Національною службою посередництва і примирення у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)) та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 390,8 млн грн від залишку загальної суми боргу (1 млрд 28,2 млн грн), що стала основною причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій.

За цей період Службою проведено 3465 примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішенню КТС(К) та запобігання їх виникненню, зокрема, 3247 узгоджувальних зустрічей, 210 засідань примирних комісій та 8 засідань трудового арбітражу.

Упродовж звітного періоду НСПП сприяла вирішенню 343 КТС(К) 3 – на національному, 3 – на галузевому, 6 – на територіальному, 331 – на виробничому рівнях), в яких брали участь понад 1,4 млн працівників 6768 суб'єктів господарювання.

Загалом, у зазначених 343 КТС(К) найманими працівниками було висунуто 723 вимоги, з яких: 425 (58,8%) – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 146 (20,2%) – щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 136 (18,8%) – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 16 (2,2%) – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.

Упродовж січня-вересня п.р. НСПП зареєстровано 166 КТС(К): 2 – на територіальному, 164 – на виробничому рівнях (у 1,5 рази більше порівняно з аналогічним періодом 2019 року), в яких найманими працівниками висунуто 307 вимог (у 1,7 рази більше, ніж у січні-вересні минулого року).

Так у ІІ півріччі 2020 року найбільш конфліктна ситуація склалася у галузі охорони здоров’я, зокрема, із загальної кількості КТС(К), зареєстрованих у січні-вересні, майже 22% склали спори в медичних закладах.

За сприяння НСПП упродовж звітного періоду вирішено та знято з реєстрації 191 КТС(К): 2 – на територіальному, 189 - на виробничому рівнях (на 58% більше порівняно з аналогічним періодом 2019 року) та 364 вимоги (на 85% більше, ніж у січні-вересні минулого року). Із загальної кількості вирішених спорів, 29% - у закладах охорони здоров’я та майже 11% - у сфері державного управління.

З метою запобігання виникненню КТС(К) та стабілізації стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) упродовж січня-вересня п. р. НСПП здійснювались заходи, спрямовані на врегулювання 717 розбіжностей між сторонами СТВ (далі – розбіжності) на 667 підприємствах у 657 конфліктних ситуаціях (5 – на територіальному, 652 – на виробничому рівнях), з яких 15,2% - у закладах охорони здоров’я.

Упродовж дев’яти місяців Службою взято на облік 489 конфліктних ситуацій (3 – на територіальному, 486 – на виробничому рівнях) та 533 розбіжності на 487 підприємствах. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість конфліктних ситуацій у сфері державного управління збільшилась у 4,8 рази, на підприємствах сільського, лісового та рибного господарства – у 2,7 рази, у транспортній галузі – на 45,8%.

За сприяння НСПП врегульовано 385 конфліктних ситуацій (4 – на територіальному, 381 – на виробничому рівнях) та усунуто 414 розбіжностей між сторонами СТВ на 417 підприємствах.

Завдяки превентивним заходам НСПП лише 25 конфліктних ситуацій (3,8% від загальної кількості) стали предметом виникнення КТС(К).

У рамках реалізації заходів щодо сприяння поліпшенню стану СТВ та запобігання виникненню КТС(К) працівники НСПП брали участь у 224 засіданнях комісій (обласних, місцевих, районних) адміністрацій, де розглядалися, зокрема, питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам 967 підприємств у сумі майже 1 млрд 805,6 млн грн.

Відповідно до повноважень НСПП продовжувала здійснювати моніторинг страйків та акцій соціального протесту, надавати консультації та роз'яснення сторонам соціального діалогу щодо врегулювання розбіжностей відповідно до чинного законодавства України.

Так, упродовж вересня п.р. понад 2,3 тис найманих працівників провели 9 акцій соціального протесту та 2 страйки, в яких ними було висунуто вимоги відповідно до положень статті 2 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

Загалом з початку 2020 року відбулось 6 страйків та 89 акцій соціального протесту, в яких взяли участь понад 35,3 тис найманих працівників підприємств, установ, організацій.

За матеріалами сайту https://fpsu.org.ua

facebook

 • MEFM100x100jpeg
 • atom60
 • by60
 • fmu60
 • fprk
 • fpu100x100
 • frgu60
 • gmpr
 • histadru2t
 • industri-all100x100
 • logo-prupu100x100
 • logo-sm100x100
 • logo_fometaux
 • mtwtu60
 • ptgmprk
 • turkmetall100x100