Профспілка металургів і гірників України

18 лютого 2021 року

 

Про рівень життя населення та рівень бідності

 

18 01

На виконання Генеральної угоди Міністерство соціальної політики України інформує про основні показники рівня життя населення та бідності у цілому по Україні та в розрізі регіонів.

За даними Держстату за III квартал 2020 року номінальні доходи населення склали 1 030,4 млрд грн, що становило 107,0% порівняно з відповідним періодом попереднього року. Наявний дохід, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг зріс на 105,7%, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактору, – на 3,2%.

Наявний дохід у розрахунку на одну особу у III кварталі 2020 року становив 19 390 грн, що становило 106,6% порівняно з відповідним періодом попереднього року.

Спостерігається зменшення питомої ваги заробітної плати у структурі доходів населення, яка у III кварталі 2020 році становила 44,9% проти 46,7% у відповідному періоді 2019 року.

За даними Держстату середньомісячна заробітна плата штатних працівників у 2020 році становила 11 591 грн, що на 10,4% більше, ніж у 2019 році.

Найнижчий рівень середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності за цей період був у працівників, зайнятих тимчасовим розміщенням й організацією харчування, – 6 026 грн (52,0% до середнього рівня по економіці), а найвищим – у працівників авіаційного транспорту – 21 685 грн (187,1%).

У промисловості середньомісячна заробітна плата у 2020 році у порівнянні з 2019 роком зросла на 8,2% і склала 12 759 гривень.

У регіональному розрізі найнижчий рівень заробітної плати за цей період спостерігався у Чернівецькій області – 9 166 грн (79,1% до середнього рівня по економіці), найвищий – у Донецькій області – 12 647 грн (109,1%). У м. Києві її розмір становив 17 086 грн (147,4%).

Індекс реальної заробітної плати за 2020 рік по відношенню до 2019 року становив 107,4 відсотка.

У грудні 2020 року середня заробітна плата штатних працівників становила 14 178 грн, що порівняно з листопадом 2020 року склало 118,3%, а відносно грудня 2019 року – 115,6% (у промисловості заробітна плата працівників становила 14 887 грн, або 109,1% в порівнянні з груднем 2019 року).

На регіональному рівні найнижча заробітна плата у грудні 2020 року була у працівників Чернігівської області – 10 921 грн (77% до середнього рівня по економіці), а найвища – у працівників Донецької області – 14 720 грн (103,8%). У м. Києві – 21 812 грн (153,8%).

За даними Пенсійного фонду України середній розмір пенсії разом з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації станом на 1 жовтня 2020 року становив 3 410,60 грн, що на 12,9% перевищує розмір середньої пенсії станом на 1 жовтня 2019 року.

Ціни на споживчому ринку, за даними Держстату, у січні 2021 року порівняно з попереднім місяцем зросли на 1,3%, а порівняно з січнем 2020 року – на 6,1 відсотка.

У січні 2021 року, порівняно з груднем 2020 року, зросли ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива (на 6,0%), продукти харчування та безалкогольні напої (на 1,4%), різні товари та послуги (на 1,3%), освіту (на 1,2%), транспорт (на 1,0%), зв’язок (на 1,0%), на відпочинок і культуру (на 0,6%), охорону здоров’я (на 0,4%).

Знизились ціни на одяг і взуття (на 4,0%).

Середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства за даними I півріччя 2020 року склали 9 413 грн (у I півріччі 2019 року – 9 629 грн), міського – 9 829 грн, сільського – 8 543 грн (у I півріччі 2019 року відповідно – 10 023 грн та 8 813 грн).

Серед усіх витрат домогосподарств 90,1% становили споживчі сукупні витрати (у I півріччі 2019 року – 91,4%), з них на:

- продовольчі товари – 51,4%;

- непродовольчі товари – 24,7%;

- послуги – 14,0%.

У I півріччі 2020 року спостерігається суттєве збільшення показників бідності за основними абсолютними критеріями. Так, рівень бідності за витратами нижче фактичного прожиткового мінімуму збільшився з 40,9% у I півріччі 2019 року до 51,0%, а за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму – з 25,5% до 28,3%. Рівень абсолютної бідності, розрахований на основі законодавчо встановленого розміру прожиткового мінімуму, збільшився і склав 2,1% проти 1,8% за I півріччя 2019 року.

Що стосується показників відносної бідності за I півріччя 2020 року, то рівень бідності за критерієм за витратами (75% медіани сукупних витрат) зменшився на 3,6 в.п. і склав 22,1%, а за критерієм з використанням еквівалентної шкали ЄС (60 % медіани сукупних доходів) зменшився на 0,9 в. п. і склав 11,4 відсотка.

Рівень бідності серед:

- працюючих за відносним критерієм за витратами зменшився на 3,4 в.п. і склав 16,5% (за I півріччя 2019 року – 19,9%), за абсолютним критерієм за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму збільшився на 1,7 в.п. і склав 17,3% (за I півріччя 2019 року – 15,6%);

- осіб пенсійного віку (непрацюючих) за відносним критерієм за витратами зменшився на 2,4 в.п. і склав 26,0% (за I півріччя 2019 року – 28,4%), за абсолютним критерієм за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму збільшився на 2,4 в.п. і склав 36,7% (за I півріччя 2019 року – 34,3%).

За матеріалами сайту https://fpsu.org.ua

facebook

 • MEFM100x100jpeg
 • atom60
 • by60
 • fmu60
 • fprk
 • fpu100x100
 • frgu60
 • gmpr
 • histadru2t
 • industri-all100x100
 • logo-prupu100x100
 • logo-sm100x100
 • logo_fometaux
 • mtwtu60
 • ptgmprk
 • turkmetall100x100