Профсоюз металлургов и горняков Украины

5 июля 2018 года

Акция протеста: угольной отрасли, шахтерам - надлежащее финансирование!

 

05 1

5 июля в Киеве прошла Всеукраинская акция протеста шахтеров Украины по поводу задержки процедуры рассмотрения проекта Закона Украины № 8362 «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год», который направлен на увеличение соответствующих бюджетных расходов на нужды государственных угледобывающих предприятий и погашения работникам задолженности по заработной плате.

В июне текущего года задолженность выросла на 307,6 млн грн., и за этот год невыплаты составляют уже 685,9 млн. гривен.

Отраслевой Профсоюз, трудовые коллективы, участвующие в акции протеста, пришли солидарно поддержать представители Федерации профсоюзов Украины во главе с заместителем председателя ФПУ Е.Драпятым, ряда всеукраинских отраслевых профсоюзных организаций.

Участники акции стучали касками по тротуару, держали плакаты: «Мы не требуем чужого, мы пришли за своей зарплатой», «Хватит говорить - пора действовать», «Отдайте нашу зарплату», и «Нет - закрытию шахт».

На митинге возле Верховной Рады Украины выступали председатель Профсоюза работников угольной промышленности Украины В.Турманов, представители профсоюзных организаций, трудовых коллективов отрасли. Они отмечали, что ситуация в трудовых шахтерских коллективах крайне критическая, что побуждает их на проведение акций протеста как в регионах, так и в Киеве. (По материалам сайта http://www.fpsu.org.ua)

Подробнее

2 июля 2018 года

ЗАЯВА Федерації профспілок України щодо зволікання влади із підвищенням мінімальної заробітної плати

 

02 3

Федерація професійних спілок України, як найбільш чисельне профспілкове об’єднання в Україні, що представляє інтереси понад 5 млн членів профспілок, обурена зволіканням Уряду та Верховної Ради України щодо прийняття рішення про підвищення мінімальної заробітної плати у 2018 році до рівня фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Конституцією України (стаття 48) визначено право кожного громадянина на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї. Перелік потреб, необхідних для підтримання гідного рівня життя, визначено й статтею 25 Загальної декларації прав людини: кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримання здоров’я і добробуту її самої та її сім’ї.

Саме таку вимогу висували профспілки до Уряду та Парламенту під час всеукраїнських акцій, колективних трудових спорів та в пропозиціях до Держбюджету–2018.

Підвищення мінімальної заробітної плати у 2017 році вдвічі до рівня фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 3200 грн позитивно позначилося на рівні життя громадян та країни в цілому і забезпечило зростання реальної заробітної плати на 19,1%, сприяло підвищенню номінальних доходів населення на 24,4%, зумовило зростання реального ВВП на 2,5% у порівнянні із попереднім роком та збільшення надходжень від податків і зборів до бюджетів всіх рівнів, Пенсійного фонду та фондів соціального страхування.

Встановлення Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року у розмірі 3723 грн, на рівні нижчому на 7,2% від фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах січня цього року (4011 грн), стало кроком назад у забезпеченні гарантованого державою мінімального рівня оплати праці. На даний час цей розрив зріс до 11,6% (фактичний прожитковий мінімум для працездатних осіб у цінах квітня цього року – 4213 грн).

Такий рівень мінімальної зарплати сьогодні не гарантує працюючій людині порятунку від бідності – кожен п’ятий працюючий залишається бідним.

Середня заробітна плата в Україні (262 євро у квітні цього року) ледь досягла розміру найнижчої мінімальної заробітної плати країн ЄС – Болгарії (261 євро).

Низький рівень оплати праці є основною причиною зовнішньої трудової міграції – майже п’ята частина економічно активного населення України працює за кордоном.

За наполяганням профспілок та виконуючи завдання Президента України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» Уряду доручено на основі моніторингу виконання Державного бюджету України на 2018 рік за підсумками І кварталу розглянути питання щодо можливості підвищення розміру мінімальної заробітної плати з визначенням його на рівні 4200 грн на місяць з ІІ кварталу 2018 року.

Проте, Уряд та Верховна Рада України зволікають із прийняттям зазначеного рішення, традиційно аргументуючи це відсутністю коштів у Державному бюджеті.

Враховуючи, що підвищення рівня оплати праці в Україні сприятиме збереженню та розвитку трудового потенціалу, забезпеченню економіки кваліфікованими кадрами, скороченню зовнішньої трудової міграції, профспілки закликають Верховну Раду України та Кабінет Міністрів України якнайшвидше забезпечити підвищення розміру мінімальної зарплати з ІІ кварталу 2018 року до фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме – не менше 4200 грн. (По материалам сайта http://www.fpsu.org.ua

Схвалено Президією ФПУ

21 червня 2018 року

23 июня 2018 года

Законодательство в сфере оплаты труда должно быть реформировано

 

23 2

Обеспечение достойной оплаты труда на основе справедливого распределения его результатов, надлежащей оценки вклада работников в общие результаты работы и формирования ВВП страны - таково одно из главных требований Федерации профсоюзов Украины. Об этом заявил сопредседатель Национального трехстороннего социально-экономического совета (НТСЭС), председатель ФПУ Г.Осовой во время выступления в ходе проведения Национального круглого стола в рамках НТСЭС по реформированию законодательства в сфере оплаты труда.

Это мероприятие состоялось 22 июня по инициативе Профсоюзной стороны.

Во время круглого стола обсуждались дальнейшие шаги в реформировании национального законодательства в сфере оплаты труда, а также состояние выполнения Программы достойного труда МОТ для Украины на период 2016-2019 гг., в частности в сфере достижения достойной оплаты труда в Украине.

В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти, объединений организаций работодателей и профсоюзов, секретариата Национального трехстороннего социально-экономического совета, представитель Уполномоченного по вопросам соблюдения социально-экономических и гуманитарных прав, атташе по политическим вопросам в сфере занятости Представительства Европейского Союза в Украине, ученые и независимые эксперты.

В выступлениях Г.Осового, народного депутата Украины, представителя ФПУ в парламенте С.Каплина, члена НТСЭС от Стороны работодателей, заместителя Председателя Объединения организаций работодателей Украины С.Прохорова, Генерального директора Директората норм и стандартов достойного труда Министерства социальной политики Украины Ю.Кузового, руководителя проекта «Общественная синергия», руководителя Европейской программной инициативы Международного фонда «Возрождение» Д.Шульги, второго секретаря, советника по вопросам занятости Представительства ЕС в Украине М.Шредера и других речь шла о различных актуальных и важных аспектах этой проблемы.

Например, заместитель сопредседателя НТСЭС от профсоюзной стороны, заместитель председателя ФПУ А.Шубин обратил внимание участников круглого стола на то, что именно профсоюзы защищают законные права граждан, в том числе на своевременное и в полном объеме получение заработной платы. Он рассказал о полномочиях профсоюзов в решении конфликтных вопросов, возникающих, в частности, из-за неуплаты долгов по зарплате, об оказании трудящимся правовой поддержки, о защите их законных прав в судебных инстанциях, осуществлении общественного контроля соблюдения трудового законодательства и др. А.Шубин также подчеркнул, что крайне необходимо провести реформирование законодательной базы по вопросам оплаты труда. (По материалам сайта http://www.fpsu.org.ua)

22 июня 2018 года

Заседание президиума ФПУ:  решительно отстаивать права и интересы членов профсоюзов

 

22 1

Председатель ЦК ПМГУ С.Комышев принял участие в заседании президиума Федерации профсоюзов Украины, которое состоялось 21 июня.

Вел заседание председатель СПО объединений профсоюзов, председатель ФПУ Г.Осовой, перед членами президиума выступил представитель ФПУ в Верховной Раде Украины, народный депутат Украины С.Каплин.

Большое внимание члены Президиума ФПУ уделили социально-экономическим вопросам: «О позиции профсоюзов по сохранению и развитию трудового потенциала в Украине», «О предложениях ФПУ к проекту Государственного бюджета Украины на 2018 год», «О позиции ФПУ относительно государственной политики в сфере ценообразования на услуги естественных монополий и социально-значимые товары и услуги». После обсуждения этих вопросов приняты соответствующие постановления Президиума ФПУ.

При обсуждении вопроса «О ходе выполнения постановления Совета ФПУ от 29.03.2018 г. № Р-4-4 «О наступлении на права профсоюзов, в том числе имущественные» и постановления президиума ФПУ от 28.02.2018 г. № П-13-2 «О наступлении на права профсоюзов» отмечалось, что в связи с грубым нарушением государственными органами и работодателями Закона Украины «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», вмешательством в деятельность ФПУ и ее членских организаций 28 февраля 2018 года президиумом ФПУ было принято постановление № П-13-2 «О наступлении на права профсоюзов».

Анализ материалов, полученных от отдельных членских организаций ФПУ, свидетельствует о том, что запланированные мероприятия выполнены не в полном объеме и работу по реализации задач, поставленных перед профсоюзными организациями, необходимо усилить.

Президиум ФПУ постановил принять меры по действенному обеспечению  выполнения задач, предусмотренных указанными постановлениями.

Также был обсужден ряд других вопросов, среди которых: «Об инициировании изменений в законы Украины относительно соблюдения прав профсоюзов», «О внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве между Государственной службой Украины по вопросам труда и Федерацией профсоюзов Украины», «О мероприятиях по реализации «Стратегии информационной деятельности ФПУ на 2018-2021 годы», «О плане работы Федерации профсоюзов Украины на II полугодие 2018», «О сотрудничестве с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека» и другие.

 Была также заслушана информация по ряду вопросов управления имущественным комплексом ФПУ, финансовым и организационным вопросам. (По материалам сайта http://www.fpsu.org.ua)

31 мая 2018 года

Решительное заявление профсоюзов в защиту принципов социального партнерства

 

31 2

Совместный представительский орган репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов на национальном уровне 30 мая на своем заседании обсудил и принял Заявление в связи с грубым нарушением представителями государства принципов социального диалога в управлении социальным страхованием.

Профсоюзы приостанавливают свое участие в работе правлений фондов.

Заявление было подготовлено рабочей группой профсоюзного СПО, в которую вошли представители профсоюзов в правлениях фондов социального страхования и Пенсионного фонда. При обсуждении текста документа большинство членов СПО объединений профсоюзов, присутствующих на заседании, отметили, что по их мнению, в последнее время в страховых фондах наблюдаются деструктивные процессы, когда государственной стороной в лице Министерства социальной политики Украины целенаправленно разрушается социальный диалог в системе общеобязательного государственного социального страхования, нарушается паритетности в управлении Фондами социального страхования. Поэтому профсоюзы фактически отстранены от принятия принципиально важных для людей решений.

В связи с этим профсоюзная сторона решительно заявила о приостановлении своего участия в работе правлений Фонда социального страхования Украины и Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

В заявлении также содержатся требования к Премьер-министру Украины о проведении неотложной встречи с представителями СПО объединений профсоюзов по решению критически важных вопросов, в частности, о необходимости внесения изменений в законы об общеобязательном государственном социальном страховании в целях оптимизации деятельности Фондов социального страхования.

В случае не реагирования правительства на указанные предложения СПО объединений профсоюзов поручено обратиться с жалобой о нарушении прав профсоюзов в социальном диалоге в Международную организацию труда и проинформировать об этом факте Европейский социально-экономический комитет.

Вторым вопросом повестки дня заседания СПО объединений профсоюзов рассмотрел вопрос о подготовке к выборам представителей профсоюзов в новый состав Украинской стороны Платформы гражданского общества Украина-ЕС.

Рассмотрен ряд других оперативных и актуальных для профсоюзов вопросов. (По материалам сайта http://www.fpsu.org.ua)

29 мая 2018 года

Защитим профсоюзное имущество и законные права трудового коллектива ЗАО «Днепртурист»!

 

29 1

Решительное «Нет!» в адрес тех, кто пытается присвоить имущество, по закону и по праву принадлежащее профсоюзам, раздается сегодня, 29 мая, в Днепре. Представители всеукраинских профсоюзных организаций города и области, трудовые коллективы акционерных обществ, основанных при участии ЧАО «Укрпрофтур», представители профсоюзных организаций и трудовых коллективов Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской областей провели мирное собрание в защиту профсоюзного имущества и прав трудового коллектива ЧАО «Днепртурист».

Акция проходила согласно решению Совета Федерации профсоюзов Украины от 29 марта с.г., закрепленному в постановлении «О наступлении на права профсоюзов, в том числе имущественные».

Следует отметить, что в соответствии с постановлениями государственного исполнителя от 17 мая 2018 года, сегодня должны состояться исполнительные действия по принудительному выселению из здания гостиницы «Рассвет».

Представители профсоюзных организаций и трудовых коллективов региона вышли на нее с лозунгами: «Руки прочь от профсоюзного имущества» «STOP своеволию органов государственной и исполнительной власти!», «Не оставим трудовой коллектив ЧАО «Днепртурист» без рабочих мест!», «Требуем вернуть отель «Рассвет» в профсоюзной собственность!»

Трудящиеся, профсоюзные активисты требуют решать спорные вопросы только в правовом поле, дать решительный отпор попыткам отобрать имущество у законных владельцев - профсоюзов.

Во время мирного собрание состоялся митинг, на котором выступили Президент ЧАО «Укрпрофтур» С.Стрелец, председатель Наблюдательного совета ЧАО «Укрпрофтур», председатель Профсоюза авиастроителей Украины Я.Жугаевич, заместитель председателя Днепропетровского областного объединения профсоюзов Ю.Чернов, председатель Профсоюза работников рыбного хозяйства Украины М.Петров, представители трудового коллектива ЧАО «Днепртурист», трудовых коллективов региона.

В акции приняли участие председатель Днепропетровского областного объединения профсоюзов В.Дубиль, председатель Запорожского областного совета профсоюзов В.Сластен, председатель Профсоюза металлургов и горняков Украины С.Комышев и др.

Требования митингующих поддержали представители территориальных и первичных организаций ПМГУ Днепропетровской и Запорожской областей.

Митинг завершился принятием Резолюции.

Делегация представителей трудовых коллективов АО «Укрпрофтур» и профсоюзов передала текст Резолюции председателю Днепропетровской ОГА. (По материалам сайта http://www.fpsu.org.ua)

В фотогалерею

25 мая 2018 года

Председатель ФПУ принимает участие в заседании Генерального совета МКП

 

25 2

Сегодня в Лондоне открылось 18-е заседание Генерального совета Международной конфедерации профсоюзов (МКП).

Как правило, заседания Генерального совета проходят раз в год. Но в этом году в связи с приближением Всемирного конгресса МКП, который пройдет в декабре в Копенгагене, было созвано дополнительное заседание для обсуждения проектов документов Конгресса и хода подготовки к нему. В частности, в повестку дня внесены проекты программного заявления «Усиление влияния трудящихся» и изменений в Устав МКП.

Проведение заседания в Лондоне совпало с празднованием 150-летия Британского конгресса тред-юнионов (БКТ). Поэтому накануне заседания МКП его участники примут участие в торжественных мероприятиях по случаю юбилея. Председатель ФПУ Г.Осовой поздравил БКТ с юбилеем, отметив его роль в современном международном профсоюзном движении и отстаивании общечеловеческих ценностей, пожелал новых достижений в преобразовании Великобритании в общество социальной справедливости, а всем членам профсоюзов и их семьям - процветания и успешного будущего. (По материалам сайта http://www.fpsu.org.ua)

25 мая 2018 года

«Польша требует высоких зарплат»

 

25 3

Под таким лозунгом 24-25 мая в Варшаве проходит 9-й уставный конгресс Всепольского согласия профсоюзов (OPZZ).

Открывая Конгресс, к делегатам и гостям с приветственными словами обратились председатель OPZZ Ян Гуз, Генеральный секретарь Европейской конфедерации профсоюзов Лука Висентин.

Делегаты заслушали отчет о деятельности организации в предыдущий период, утвердили программу деятельности на 2018-2022 годы. Ян Гуз был переизбран председателем OPZZ на новый срок.

Во второй день Конгресса проходят дебаты с представителями политических партий на тему социально-экономического развития Польши. В Конгрессе OPZZ участвует заместитель председателя ФПУ В.Саенко. Он поздравил Яна Гуза с переизбранием, провел встречи и переговоры о дальнейшем сотрудничестве между ФПУ и OPZZ. 

Справка:

Всепольское согласие профсоюзов (OPZZ) – крупнейшее национальное профобъединение Польши, насчитывает около 500 000 членов.

Все 56 профсоюзов, входящих в состав OPZZ, объединенные в 7 отраслевых групп:

- горное дело и энергетика;

- промышленность;

- образование;

- общественное обслуживание;

- строительство и деревообработка;

- транспорт;

- торговля, услуги, культура и искусство. (По материалам сайта http://www.fpsu.org.ua)

23 мая 2018 года

Технической инспекции труда профсоюзов – 100 лет

 

23 22

Сегодня в Киеве состоялся Национальный форум «Безопасность труда в Украине: необходимость качественных изменений для лучшей защиты жизни и здоровья работников. Через 100-летие профсоюзного опыта - к европейским стандартам защиты».

Форум посвящен 100-летию со дня образования технической инспекции труда профсоюзов.

В мероприятии принимают участие представители правительства, Минсоцполитики, Гоструда, Фонда социального страхования Украины, Представительства МОТ в Украине, других учреждений и организаций, занимающихся проблемами охраны труда и здоровья, технические инспекторы труда, ветераны технической инспекции труда, представители профсоюзов, социальные партнеры.

Профсоюз металлургов и горняков Украины на форуме представляли главный технический инспектор труда ПМГУ В.Белик и технический инспектор труда ПМГУ А.Чайка. (По материалам сайта http://www.fpsu.org.ua)

15 мая 2018 года

Заседание СПО. Повышать качество и эффективность деятельности

 

15 2

14 мая состоялось заседание СПО репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов на национальном уровне. Вел заседание председатель СПО объединений профсоюзов, председатель ФПУ Г. Осовой. Участие в заседании принял заместитель председателя ЦК ПМГУ А.Рябко.

Заслушав информацию начальника Управления социального страхования и пенсионного обеспечения ФПУ В.Максимчука о результатах проработки проекта Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной программы», СПО объединений профсоюзов решил не согласовывать проект, поскольку он не предполагает участие в профессиональной программе трудящихся, занятых на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности, в нем не определены гарантии сохранности пенсионных средств и др.

С информацией о деятельности Фонда социального страхования Украины выступили директор исполнительной дирекции Фонда Е.Баженков, члены правления от профсоюзной стороны.

О согласовании позиции субъектов СПО объединений профсоюзов относительно комментариев Международной конфедерации профсоюзов к проекту Трудового кодекса проинформировал руководитель рабочей группы П.Тулей. (По материалам сайта http://www.fpsu.org.ua)

 • MEFM100x100jpeg
 • atom60
 • by60
 • fmu60
 • fprk
 • fpu100x100
 • frgu60
 • gmpr
 • histadru2t
 • industri-all100x100
 • logo-prupu100x100
 • logo-sm100x100
 • logo_fometaux
 • mtwtu60
 • ptgmprk
 • turkmetall100x100