Профсоюз металлургов и горняков Украины

12 марта 2019 года

Звернення Президії ФПУ з нагоди виборів Президента України

12 2

Шановні спілчани!

Під час виборів Президента України без перебільшення буде вирішуватися доля України на найближчі 5 років.

Вага вибору кожного з нас є високою. Цього разу у президентських перегонах на найвищу державну посаду заявили про свою участь рекордна кількість претендентів. Громадяни, голосуючи за того чи іншого кандидата, обиратимуть не лише яскраву особистість, а й візьмуть на себе відповідальність за майбутнє країни. Наш з вами вибір безпосередньо матиме вплив на подальший розвиток Української держави, забезпечення миру і безпеки, незмінність її зовнішньополітичного курсу на європейську інтеграцію.

Федерація профспілок України, яка представляє інтереси понад 5 млн членів профспілок з різними політичними поглядами та уподобаннями, в основі своєї діяльності керується демократичними цінностями, верховенством права. Пріоритетом профспілок є забезпечення прав людини на працю, гідну оплату, безпеку на робочих місцях, соціальний захист ветеранів праці, гарантування доступної і якісної професійної освіти молоді та забезпечення їхньої зайнятості.

Профспілкові лідери й активісти, члени профспілок під час зустрічей з кандидатами на посаду Президента мають порівнювати пріоритети своєї діяльності, цілі та завдання, окреслені у Стратегії діяльності ФПУ на 2016–2021 роки «Європейський вибір», з основними положеннями передвиборних програм.

Професійні спілки очікують від кандидатів у президенти не нищівної критики один одного, а широкої дискусії щодо їх програмного бачення подальшого розвитку України як незалежної, демократичної, соціальної, правової держави. Дієвих кроків, які будуть здійснені на рівні держави і місцевого самоврядування для досягнення:

 • справедливого правосуддя на основі верховенства права, рішучого подолання корупції;
 • стійкого економічного зростання за рахунок розвитку промисловості, подолання тіньової економіки, створення високооплачуваних робочих місць як альтернативи масовому виїзду українців на заробітки за кордон;
 • справедливого розподілу результатів праці; забезпечення гідної зарплати  і наближення її до  рівня країн ЄС;
 • створення належних умов для гідного життя, подолання бідності, забезпечення доступу до медичної допомоги, освіти, отримання професії,житла;
 • забезпечення конституційних прав профспілок на свободу об’єднання, гарантування їх правозахисної діяльності в інтересах людей праці; захист від незаконних зазіхань на профспілкову власність, недопущення перешкоджання статутній діяльності профспілок представниками влади і роботодавців;
 • розширення народної демократії, запровадження права народної законодавчої ініціативи, відкликання народних депутатів за невиконання своїх обов’язків, гарантування конституційного права на мирні зібрання та страйк.

Закликаємо членів профспілок уважно аналізувати програми кандидатів на посаду Президента, звіряти їх з профспілковими трудовими і соціальними пріоритетами, зробити свідомий відповідальний вибір.

Поважаймо свою власну гідність як виборця і розуміймо особисту відповідальність за майбутнє України.

Звертаймося до спілчан із закликом прийти 31 березня ц.р. на виборчі дільниці і виконати свій громадянський обов’язок.

ФПУ, всеукраїнські профспілки, територіальні профоб’єднання, як демократичні організації, відкриті для діалогу з кандидатами на посаду Глави держави, які поділяють і готові втілювати життєві цінності трудової людини. (По материалам сайта http://www.fpsu.org.ua)

6 марта 2019 года

Президиум ФПУ: правам человека труда и правам профсоюзов - надежная защита!

 

06 1

5 марта состоялось заседание президиума Федерации профсоюзов Украины, которое вел председатель СПО объединений профсоюзов, председатель ФПУ Г. Осовой. В работе заседания принял участие заместитель председателя ЦК ПМГУ А.Рябко.

С информацией по вопросу «О законодательном урегулировании правового статуса имущества профсоюзов» выступил заместитель председателя ФПУ В.Саенко.

После обсуждения этого вопроса президиум принял следующие решения:

 - согласовать проект Закона «О внесении изменений в статью 34 Закона Украины «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» в редакции профсоюзов;

- признать, что проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения защиты имущественных прав профсоюзов, их объединений» в редакции Фонда государственного имущества Украины грубо нарушает имущественные права профессиональных союзов и ставит профсоюзные организации в зависимость от Кабинета Министров Украины и других органов исполнительной власти, противоречит основам Конвенции МОТ №87 о свободе ассоциации и автономии профсоюзов;

- поручить представителям ФПУ донести до членов рабочей группы по разработке возможных путей урегулирования вопросов имущества, находившегося в ведении, владении и пользовании общесоюзных общественных объединений (организаций) бывшего Союза ССР и расположенного на территории Украины, позицию президиума ФПУ.

Во время заседания был также обсужден ряд актуальных и важных вопросов коллективно-договорного регулирования.

Президиум ФПУ принял Обращение по случаю выборов Президента (http://fpsu.org.ua/news/61-nasha-borotba/15418-zvernenn-ya-prezidiji-fpu-z-nagodi-viboriv-prezidenta-ukrajini), а также рассмотрел ряд других важных вопросов. (По материалам сайта http://www.fpsu.org.ua)

25 февраля 2019 года

Профсоюзный справочник: подготовлена электронная версия

 

25 0

Федерация профсоюзов Украины подготовила сборник нормативно-правовых документов и практических рекомендаций «Профспілковий довідник» в электронном виде  Для членских организаций ФПУ предлагается выпустить данный справочник в печатном виде (две книги). В данный момент электронная версия сборника размещена на сайте ПМГУ (раздел Галерея/Библиотека).

22 февраля 2019 года

Профсоюзы настаивают на увеличении страховых выплат

 

22 1

На этой неделе правительство на своем заседании приняло с последующей доработкой постановление «О перечислении размера ежемесячных страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего». Этим постановлением коэффициент пересчета сумм ежемесячных страховых выплат указанным категориям граждан с 1 марта 2019 года увеличивается по сравнению с прошлым годом на 5% и устанавливается в размере 1.05.

Совместный представительский орган объединений профсоюзов рассмотрел указанный проект постановления КМУ, высказал категорическое несогласие и направил письмо в Минсоцполитики. В письме отмечается, что увеличение коэффициента пересчета ежемесячных страховых выплат должно быть значительно большим (по крайней мере, на уровень инфляции), как это и предусмотрено действующим законодательством.

Председатель СПО объединений профсоюзов, председатель ФПУ Г.Осовой убежден, что размер такого повышения является явно заниженным. Он напомнил, что законами определено следующее: при определении названного коэффициента должны быть учтены такие показатели, как рост средней зарплаты за предыдущий год и индекс инфляции. С учетом того, что средняя зарплата в прошлом году выросла номинально почти на 25%, а среднегодовая инфляция составила 10,8%, предложенное Минсоцполитики увеличение коэффициента не соответствует ни первому, ни второму показателю.

Как указано в пояснительной записке, такой незначительный размер повышения ежемесячных страховых выплат обусловлен финансовыми возможностями бюджета Фонда социального страхования Украины. Следует признать, что на сегодняшний день ФСС имеет задолженность, в том числе по уплате больничных, выплате по беременности и родам, что составляет почти 0,5 млрд грн. Срок непогашенных выплат составляет более 1 месяца, но как считают профсоюзы, причиной этого является тот фактор, что в течение последних нескольких лет под давлением правительственных структур постоянно уменьшался размер отчислений на общеобязательное социальное страхование в пользу Пенсионного фонда. В результате чего бюджет ФСС последних лет по факту является дефицитным и неспособным осуществлять своевременные и в полном объеме социальные выплаты.

По мнению председателя ФПУ, такое положение требует проведения всестороннего анализа причин низкой платежеспособности Фонда, корректировок его бюджета и перераспределения социального взноса с целью обеспечения гарантийных выплат застрахованным лицам. В этом и заключается позиция ФПУ, которая поддерживается другими профсоюзными объединениями страны.

СПО оперативно проинформировал о своей позиции по этому вопросу КМУ и ФСС, предложив на заседании Правления Фонда социального страхования, которое запланировано на 26 февраля с.г., рассмотреть данный вопрос и внести соответствующие предложения КМУ относительно увеличения финансирования пострадавших от несчастного случая на производстве и лиц, имеющих право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего. (По материалам сайта http://www.fpsu.org.ua

13 февраля 2019 года

Международная профсоюзная мониторинговая миссия изучит ситуацию с правами трудящихся в Украине

 

13 2

В Киеве с 12 по 14 февраля находится мониторинговая миссия Европейской конфедерации профсоюзов (ЕКП) и Паневропейского регионального совета Международной конфедерации профсоюзов (ПЕРР).

Среди членов миссии - исполнительный секретарь ПЕРР Антон Леппик, председатель Чешско-Моравской конференции профсоюзов Джозеф Стредула и международный секретарь этого профцентра Богумил Чап, руководитель международного департамента Всеобщей конфедерации профсоюзов Пьер Рене Кристоф Кутаз, международный секретарь Национального польского профобъединения Солидарность Анджей Адамчик и руководитель международного департамента Конфедерации профсоюзов Словакии Мирослав Хайнош.

Целью приезда миссии ЕКП/ПЕРР является ознакомление с положением украинских трудящихся, в частности, с факторами, которые приводят к их массовой миграции в страны ЕС, и с ходом реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, в первую очередь, в вопросах создания новых рабочих мест, обеспечения достойной оплатой труда, качественного общественного обслуживания, соблюдения прав профсоюзов и трудящихся.

Председатель ФПУ Г.Осовой и руководители отраслевых профсоюзов и территориальных профобъединений проинформировали членов миссии о состоянии соблюдения прав и интересов людей труда в Украине, о действиях профсоюзов по повышению эффективности социально-экономической защиты работников.

В тот же день делегация посетила Международную организацию по миграции, офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Кабинет Министров Украины, а также представительство Международного валютного фонда.

На 14 февраля запланирована встреча с первым заместителем председателя профильного Комитета ВРУ С. Каплиным, визит в Министерство иностранных дел Украины, Представительство ЕС в Украине, а также пресс-конференция в информационном агентстве «Укринформ» и подведение итогов пребывания миссии в Киеве. (По материалам сайта http://www.fpsu.org.ua)

31 января 2019 года

Прожиточный минимум, динамика средней заработной платы и состояние выплаты зарплаты в декабре 2018 года

 

31 2

По расчетам Минсоцполитики фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц с учетом суммы обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством в ценах декабря 2018 составил 4349 грн. Таким образом, законодательно установленный на декабрь 2018 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц (1921 грн.) занижен по сравнению с его фактическим размером в 2,3 раза или на 2428 грн.

Минимальная заработная плата была ниже фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 626 грн.

Средняя заработная плата в Украине в декабре 2018 года составила 10573 грн., что в 2,8 раза выше минимальной заработной платы (3723 грн.) и на 20,5% больше, чем в декабре 2017 года.

Заработная плата работников отдельных отраслей бюджетной сферы остается ниже, чем средняя по экономике: в образовании - 8364 грн., Охране здоровья и социальной помощи - 7340 грн.

Наибольшей средняя зарплата зафиксирована в Донецкой  области (11298 грн.) и Киеве (16546 грн.). Самая низкая - в Черниговской области (8005 грн.).

Индекс реальной заработной платы в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем составил 114,5%, а по отношению к декабрю 2017 года - 109,7%.

На 6,2% относительно 1 декабря 2018 года снизилась задолженность по выплате заработной платы и по состоянию на 1 января 2019 составила 2645,1 млн грн.

90,5 тысячам работников экономически активных предприятий не выплачено 1455,7 млн грн., из которых 273,7 млн грн. - долги государственных предприятий.

Работникам промышленности должны 2090,2 млн грн. или 79,0% от общей задолженности. (По материалам сайта http://www.fpsu.org.ua)

24 января 2019 года

Профсоюзы примут участие в совещании по перспективам промышленного развития Украины

 

24 2

По результатам заседания Правительственного комитета по вопросам экономической, финансовой и правовой политики, развития топливно-энергетического комплекса, инфраструктуры, оборонной и правоохранительной деятельности, которое состоялось 4 января 2019 года, председателем Комитета, первым Вице-премьер-министром Украины - Министром экономического развития и торговли Украины С. Кубивым дано поручение соответствующим министерствам и центральным органам исполнительной власти провести в третьей декаде января с.г. совещание по развитию промышленности в Украине с участием профсоюзов. (По материалам сайта http://www.fpsu.org.ua)

22 января 2019 года

Заседание СПО: Генеральному соглашению на новый срок - содержательную социальную составляющую

 

22 2

21 января состоялось заседание Общего представительского органа репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов на национальном уровне, которое вел председатель СПО объединений профсоюзов, председатель ФПУ Г.Осовой. В работе заседания принял участие заместитель председателя ЦК ПМГУ А.Рябко.

Члены СПО поручили Секретариату Рабочей комиссии объединений профсоюзов сформировать проект Генерального соглашения на новый срок, таблицу разногласий оперативно прислать профобъединением - субъектам Соглашения о создании СПО объединений профсоюзов от 08.09.2017. Было решено в двухнедельный срок после направления проекта провести заседание СПО объединений профсоюзов, на котором принять решение о возможности заключения Генерального соглашения на новый срок и предоставления согласия и полномочий на его подписание.

Такое решение принято после обсуждения информации руководителя Рабочей комиссии СПО объединений профсоюзов, первого заместителя председателя СПО объединений профсоюзов А.Шубина.

В частности отмечалось, что на рабочем совещании руководителей репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов - субъектов Соглашения о создании СПО объединений профсоюзов от 08.09.2017 г., которое состоялось 26 декабря 2018 года, председателю СПО объединений профсоюзов было поручено инициировать проведение в начале января 2019  года консультаций с руководителем Стороны органов исполнительной власти А.Ревой и председателем СПО работодателей Д.Олейником по несогласованным принципиальным для профсоюзов положений с целью поиска окончательной компромиссной редакции и определения позиции относительно возможного заключения Соглашения в ближайшее время.

Такие трехсторонние консультации состоялись 18 января 2019 года, где была сформирована компромиссная редакция ряда принципиальных положений.

Во время заседания  его участники также обсудили ряд других вопросов. (По материалам сайта http://www.fpsu.org.ua)

16 января 2019 года

ФПУ - МОТ: повышать эффективность сотрудничества

 

16 1

14 января состоялась рабочая встреча председателя ФПУ Г.Осового с Национальным координатором Международной организации труда в Украине С.Савчуком. Во встрече приняли участие заместитель председателя ФПУ А.Шубин и руководитель Департамента международных связей аппарата ФПУ В.Шилов.

Во время беседы представители ФПУ проинформировали о планах деятельности Федерации и ее членских организаций в 2019 году. В частности, речь шла об усилении и повышении эффективности защиты социально-экономических прав и интересов работников. Отмечалось, что в центре внимания постоянно находятся ситуация, которая сложилась на рынке труда, вопросы сохранения и развития трудового потенциала. Отмечалось, что в этом контексте ключевой задачей остается повышение оплаты труда, обеспечение гарантий своевременной и полной выплаты заработной платы, погашение задолженности перед работниками.

С. Савчук сообщил, что МОТ также озабочен этой ситуацией. И одно из основных направлений нового проекта «Инклюзивный рынок труда для рабочих мест в Украине», который был инициирован Международной организацией труда, предусматривает реформирование системы оплаты труда. При этом со стороны МОТ будет поддержана инициатива профсоюзов по созданию гарантийного учреждения по выплате заработной платы работникам обанкротившихся предприятий. Речь идет о разработке и реализации проекта соответствующего закона.

Во время встречи Сергей Савчук заявил, что Украина сегодня является одной из тех стран, которым МОТ уделяет наибольшее внимание. В Украине реализуется ряд важных проектов и программ Международной организации труда. Также он сообщил, что в середине февраля в Украине с визитом будет миссия МОТ, в планы которой входят встречи с руководством социального блока правительства Украины и ФПУ. Также планируется ряд мероприятий с участием МОТ в регионах нашей страны.

Г. Осовой проинформировал о переговорном процессе по заключению Генерального соглашения на новый срок, который сейчас находится на финальной стадии. Он сообщил, что на ближайшее время запланированы консультации сторон социального диалога на высшем уровне. (По материалам сайта http://www.fpsu.org.ua)

15 января 2019 года

Среднесрочное бюджетное планирование поддерживается профсоюзами

 

15 2

На заседании Правительства 10 января была заслушана информация министра финансов Украины О.Маркаровой о мерах по реализации Закона Украины о внесении изменений в бюджетный кодекс, касающихся введения среднесрочного бюджетного планирования.

Закон № 8044 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (о правовой основе для внедрения среднесрочного бюджетного планирования)» был принят и подписан Президентом в конце прошлого года.

Указанным законом вместо Основных направлений бюджетной политики на плановый год и Прогноза Государственного бюджета на следующие за плановым два бюджетных периода предусматривается введение практики составления Бюджетной декларации, как документа стратегического госпланирования, который будет определять основные принципы бюджетной политики на среднесрочный период.

Председатель СПО объединений профсоюзов, председатель ФПУ Г.Осовой в своем комментарии отметил, что профсоюзы считают этот закон прогрессивным. Он напомнил, что это не первая попытка перейти к среднесрочному бюджетному планированию. Профсоюзами такие мероприятия всегда поддерживались, потому что сейчас бюджет страны формируется сроком на один год, из-за чего у нас фактически отсутствует стратегическое планирование развития экономики и его финансовое обеспечение. К сожалению, это препятствует осуществлению крупномасштабных экономических проектов и программ, срок реализации которых составляет несколько лет.

Лидер профсоюзов отметил, что в настоящее время продолжаются переговоры по подписанию Генерального соглашения на новый срок. Этот процесс уже вступил в завершающую стадию, и социальные партнеры также планируют заключить новое Генсоглашение на 3-летний период. Поэтому и для профсоюзов и бизнеса очень важно в своей работе оперировать параметрами и показателями бюджетной политики, запланированными государством на среднесрочный период. (По материалам сайта http://www.fpsu.org.ua)

 • MEFM100x100jpeg
 • atom60
 • by60
 • fmu60
 • fprk
 • fpu100x100
 • frgu60
 • gmpr
 • histadru2t
 • industri-all100x100
 • logo-prupu100x100
 • logo-sm100x100
 • logo_fometaux
 • mtwtu60
 • ptgmprk
 • turkmetall100x100