Профспілка металургів і гірників України

14 июля 2020 года

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики дав оцінку законопроекту №2681

 

14 03

Цілком очевидно, що одним із ключових факторів, що гальмує розвиток України та негативно впливає на життя кожної особи, що проживає на наших теренах, є корупція в її різноманітних проявах.

Втім, замість впровадження ефективних політик та реформ, ми бачимо наступ на свободу об`єднання у профспілки,  що містить у собі численні корупціогенні фактори та, фактично, накидає зашморг на інститути громадянського суспільства, що раз по раз викривають та протистоять корупції набагато ефективніше, ніж спеціалізовані антикорупційні органи.

Нещодавно парламентський Комітет з питань антикорупційної політики оприлюднив свій експертний висновок щодо законопроекту №2681 (діяльність професійних спілок). 

Комітет прийняв рішення, що окремі норми проекту не узгоджуються з Конституцією України в частині неприпустимості звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод, а також порушують ст.36, яка гарантує право на свободу асоціації. Як наслідок та згідно з усталеною практикою Комітету, такий проект закону не відповідає вимогам антикорупційного законодавства та містить корупціогенні фактори, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

По материалам сайта http://www.fpsu.org.ua/

facebook

13 июля 2020 года

Частные аварийно-спасательные службы. Профсоюз говорит «Нет!»

 

13 02

Представители собственников горнодобывающих предприятий предлагают создать частные аварийно-спасательные  службы в Украине. Одной из их инициатив стало исключение из Горного закона Украины  мобильных противошоковых групп, цель которых - предоставление экстренной и квалифицированной медицинской помощи потерпевшим в результате несчастных случаев на месте возникновения аварий. Такие действия работодателей не допустимы.

Учитывая реалии, в которых сегодня трудятся работники отрасли, Центральный комитет ПМГУ своим письмом в адрес Государственной регуляторной службы Украины выразил несогласие с созданием частных аварийно-спасательных  служб в Украине на таких условиях. Профсоюз говорит «Нет!» нарушениям прав работников на безопасный труд.

Письмо руководителю Государственной регуляторной службы Украины Мирошниченко О.Н.

Письмо председателю СПО объединений профсоюзов Украины Осовому Г.В.

facebook

06 июля 2020 года

Робоча зустріч Г. Осового з главою Парламенту Д.Разумковим

 

06 2

3 липня Голова Спільного представницького органу об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий за дорученням учасників  Всеукраїнської попереджувальної акції протесту вручив під час особистої зустрічі Голові Верховної Ради України  Дмитру Разумкову  вимоги трудящих.

У ході робочої зустрічі Григорій Осовий зауважив, що профспілки налаштовані на конструктивний соціальний діалог з органами державної влади. Водночас, профспілки і надалі будуть жорстко і послідовно протидіяти законодавчим ініціативам, спрямованим на звуження прав працівників, демонтаж системи державних соціальних гарантій, позбавлення прав профспілок як правозахисної організації.

Профспілковий лідер пояснив, що саме законопроекти №№ 2708, 2681, 2682, 2275, 3515 викликали обурення у мільйонів людей.

Учасники зустрічі дійшли загальної думки, що регулювання соціально-трудових відносин можливе лише за умови поваги соціальних партнерів і врахування думки громадян, на яких саме і будуть поширюватися ці законопроекти.

По материалам сайта http://www.fpsu.org.ua/

facebook

02 июля 2020 года

Профспілки проти обмеження повноважень державної інспекції праці

 

02 2

2 липня на засіданні Урядового комітету з питань національної безпеки і оборони, реінтеграції тимчасово окупованих територій та соціальної політики розглядався проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», підготовлений Мінекономрозвитку. Пропонується внести зміни до Порядку здійснення державного контролю за доодержанням законодавства про працю, затвердженого постановою КМУ від 21.08.2019 № 823.

Від СПО об’єднань профспілок участь у засіданні взяв в.о. заступника Голови ФПУ Богдан Оверковський.

Проектом передбачено виключення з підстав для здійснення інспекційних відвідувань інформації Держстату щодо наявності заборгованості з виплати заробітної плати. Також передбачено обмежити проведення  інспекторами праці Держпраці та її територіальних органів  інспекційних  відвідувань лише питаннями виявлення неоформлених трудових відносин.

Позицію СПО об’єднань профспілок щодо неприпустимості внесення таких змін було проігноровано, Урядовий комітет підтримав проект для розгляду на засіданні Уряду.

Профспілки переконані, що  прийняття запропонованого проекту буде порушенням частини 1 статті 3 Конвенції МОП № 81, згідно з якою  інспектори зобов'язані забезпечити застосування правових норм щодо умов та охорони праці робітників, як наприклад: норм  щодо  тривалості  робочого  дня,  заробітної плати, безпеки праці, охорони здоров'я, використання праці дітей  і підлітків, та з інших подібних питань.

Слід звернути увагу на те, що, внаслідок обмежень інспекції праці на проведення перевірок, Україна вжедва роки поспіль (2017р., 2018р.) потрапляє у звіт Комітету Конференції із застосування стандартів  МОП щодо невиконання Конвенцій №№ 81 та 129.

По материалам сайта http://www.fpsu.org.ua/

facebook

30 июня 2020 года

Скажем категорическое «нет» наступлению на права трудящихся!

 

30 2

Под таким лозунгом 30 июня состоялась всеукраинская предупредительная акция протеста профсоюзов. Массовые выступления прошли во многих городах Украины. Профлидеры, активисты и просто неравнодушные к своей дальнейшей судьбе граждане вышли на улицы с требованиями остановить дальнейшее продвижение Правительством антисоциального законопроекта №2708 «О труде», отозвать из Верховной Рады антипрофсоюзный проект №2681, изъять из законопроекта №2275 статью о лишении права профсоюзов и работодателей на равное представительство интересов застрахованных лиц в фондах социального страхования, отстранить от должности главу комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Г.Третьякову, а также оказать поддержку работникам, пострадавшим от экономического кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.

В Днепре тематические митинги проводились возле Дома союзов (проспект Яворницкого, 93) и у входа в Зональный учебно-методический центр облсовпрофа (улица Стромцова, 3а). В числе их участников, наряду с лидерами и активистами других отраслевых профсоюзов, были и представители ПМГУ: председатель Центрального комитета С.Комышев, его первый заместитель В.Гавриленко и заместитель В.Чумаченко, глава Днепропетровского обкома И.Соколов и его заместитель А.Чайка, сотрудники аппаратов ПМГУ и областной организации.

Выражая протест, рассказывая об острых проблемах сегодняшнего дня заинтересованным прохожим и раздавая информационные материалы, митингующие соблюдали все карантинные ограничения: держали социальную дистанцию и применяли средства индивидуальной защиты.

Отрадно, что событие не осталось без внимания прессы: его осветили несколько телеканалов и печатных изданий города. В частности, С.Комышев пообщался на актуальные темы с корреспондентом газеты «Днепр вечерний».

В фотогалерею

facebook

24 июня 2020 года

Профсоюзы говорят «НЕТ» негуманным и антисоциальным инициативам Г.Третьяковой

 

24 1

Профсоюзная общественность возмущенна антисоциальными заявлениями и суждениями Председателя комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галины Третьяковой.

Ее высказывания и инициативы  являются открытой демонстрацией правового нигилизма, идут вразрез с международными обязательствами Украины и европейскими социальными стандартами.

Кричащим антидостижением Третьяковой стало ее заявление на вебинаре, организованном Киевской школой экономики в мае 2020 года, о том, что «некачественные» граждане не достойны нормальной жизни и социальной защиты.

Откровенно негуманная и антисоциальная позиция представителя государственной власти, в обязанности которого входит формирование социальной политики, гарантирующей соблюдение прав и интересов каждого гражданина нашей страны, вызывает в обществе категорическое неприятие и осуждение.

Постоянная комиссия Совета ФПУ по вопросам равенства прав женщин и мужчин (председатель Татьяна Ясько) выступила с Заявлением, в котором приводятся факты нарушения Третьяковой норм депутатской этики и примеры ее инициатив, направленные на разрушение системы социальной защиты украинцев.

Члены комиссии анализируют недопустимую линию поведения Третьяковой, аргументировано отмечают, что ее высказывания пропагандируют насилие и нарушают основные положения Всеобщей декларации прав человека, Конституции Украины и других нормативных актов.

На основании приведенных фактов и анализа ситуации Постоянная комиссия Совета ФПУ по вопросам равенства прав женщин и мужчин считает, что Г.Третьякова не может возглавлять Комитет ВРУ по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов.

Председатель комиссии Т.Ясько направила председателю Верховной Рады Украины Д.Разумкову открытое письмо, в котором изложены вышеописанная ситуация и просьба внести предложение об отзыве Г.Третьяковой с должности главы Комитета Верховной Рады.

Заявление Постоянной комиссии Совета ФПУ по вопросам равенства прав женщин и мужчин

Открытое письмо председателю Верховной Рады Украины Д.Разумкову

facebook

24 июня 2020 года

Заседание президиума ФПУ. Решительно отвечать на вызовы, эффективно защищать человека труда

 

24 2

Провести 30 июня 2020 года в Киеве и регионах Украины информационную акцию с требованием не допустить принятия антипрофсоюзного законопроекта N2681. Определить основную форму акции как информационное пикетирование государственных учреждений в Киеве и на местах. Такое протокольное поручение после делового и оживленного обсуждения вопроса «О действиях Федерации профсоюзов Украины, ее членских организаций по недопущению принятия законодательных инициатив, нарушающих права наемных работников и профсоюзов» было принято на заседании президиума ФПУ, которое состоялось 23 июня в Доме профсоюзов в Киеве.

С информацией по этому вопросу выступил председатель ФПУ Г.Осовой. В обсуждении приняли участие члены президиума ФПУ, руководители ряда всеукраинских отраслевых организаций и территориальных объединений.

Также был рассмотрен и обсужден ряд других актуальных вопросов.

Члены Президиума избрали представителем ФПУ в Верховной Раде народного депутата Украины Сергея Рудыка.

По материалам сайта http://www.fpsu.org.ua

facebook

24 июня 2020 года

Встреча первого заместителя председателя Запорожского облсовета с профсоюзами области

 

24 3

23 июня состоялось оперативное совещание председателей профкомов первичных организаций Запорожской областной организации ПМГУ. В нем приняли участие первый заместитель председателя Запорожского областного совета Егор Семенков и председатель Запорожского областного совета профсоюзов Виктор Сластен.

Егор Александрович ответил на вопросы,  волнующие  профсоюзных лидеров, касающиеся жизни города и области.  

Е.Семенков и В.Сластен вручили Почетные грамоты областного совета депутатов и областного совета профсоюзов председателю профкома ООО «Запорожский литейно-механический завод» Игорю Чижову.

По информации Запорожского обкома ПМГУ

В фотогалерею

facebook

19 июня 2020 года

Профсоюзы назвали десять худших стран для трудящихся

 

19 2

18 июня Международная конфедерация профсоюзов (МКП) опубликовала Глобальный индекс по правам трудящихся за последний год. Согласно выводам, основанным на изучении обстановки в 144 странах мира, правительства ряда государств использовали ситуацию с пандемией для усиления нападок на права работников.

В то же время авторы исследования констатируют, что угрозы экономике, демократии и благополучию трудящихся нарастали на протяжении нескольких лет и достигли семилетнего максимума.

По данным Глобального индекса–2020, за год 85% исследуемых стран мира нарушили право на забастовку, 80% стран – право на коллективные переговоры, 74% стран препятствовали работникам объединяться в профсоюзы. Кроме того, выросло количество государств, власти которых ограничивают свободу слова и собраний. В десятку худших вошли три страны, которые не попадали в этот антирейтинг прежде, а восемь стран из прежнего списка улучшили свои показатели.

Странами с худшим отношением к работникам в этом году названы Бангладеш, Бразилия, Колумбия, Египет, Гондурас, Индия, Казахстан, Филиппины, Турция и Зимбабве.

Более 35 лет МКП собирает данные о нарушениях прав работников и профсоюзов по всему миру. Резюме представляется ежегодно в виде Глобального индекса по правам, который показывает правительствам, бизнесу и широкой общественности, как изменилась ситуация в сфере трудовых отношений и социального положения трудящихся за последний год.

По материалам сайта https://www.solidarnost.org

facebook

18 июня 2020 года

Социальный диалог. Профсоюзы и работодатели обсудили с главой правительства важнейшие вопросы, беспокоящие сегодня людей

 

18 1

17 июня состоялась встреча Премьер-министра Украины Д.Шмыгаля с представителями СПО объединений профсоюзов Украины и СПО объединения организаций работодателей Украины.

Во встрече с профсоюзной стороны приняли участие председатель СПО объединений профсоюзов Г.Осовой, его заместители председатель КСПУ М.Волынец, председатель ФПТУ В.Бубняк, председатель ОВАП А.Широков, председатель ОВПП «Единство» А.Онищук.

Во встрече также приняли участие председатель Совета Федерации работодателей Украины Д.Олейник, Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины И.Петрашко, Министр социальной политики Украины М.Лазебная, Министр Кабинета Министров Украины О.Немчинов, Министр здравоохранения Украины М.Степанов.

Это первая при каденции нового состава правительства представительская встреча сторон социального диалога направлена на повышение его эффективности и результативности в интересах трудящихся.

Подробнее

facebook

 • MEFM100x100jpeg
 • atom60
 • by60
 • fmu60
 • fprk
 • fpu100x100
 • frgu60
 • gmpr
 • histadru2t
 • industri-all100x100
 • logo-prupu100x100
 • logo-sm100x100
 • logo_fometaux
 • mtwtu60
 • ptgmprk
 • turkmetall100x100