Профсоюз металлургов и горняков Украины

Розглянувши законопроект «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», Центральний комітет Профспілки вважає, що суть запропонованої реформи пенсійної системи полягає лише в підвищенні трудового стажу, необхідного для призначення пенсії та пенсійного віку для жінок. Законопроект не містить інших кардинальних заходів, які б дозволили суттєво поповнити бюджет Пенсійного фонду, покрити його дефіцит. Майже всі норми проекту пенсійної реформи направлені на порушення пенсійних прав громадян.

ЦК Профспілки категорично виступає проти внесення таких змін:

– підвищення пенсійного віку. В Україні найнижча в Європі тривалість життя, тому треба приймати заходи щодо підвищення рівня життя населення, покращувати стан медичного забезпечення (в Україні з кожним роком виділяється все менше коштів на охорону здоров’я), зменшити рівень смертності, а інакше складається враження, що пенсійна реформа направлена лише на зниження розмірів пенсій та зменшення кількості пенсіонерів в Україні. Підвищення пенсійного віку навряд чи допоможе зменшити дефіцит Пенсійного фонду, враховуючи кількість новопризначених пенсій в третьому кварталі 2010 року;

– збільшення тривалості страхового стажу, в тому числі і для призначення пенсій по інвалідності та у разі втрати годувальника. Враховуючи економічну ситуацію в країні, яка склалась з початку 90-х років: високий рівень безробіття, особливо в сільській місцевості, нелегальні трудові відносини, виплата зарплати в «конвертах», до  того ж, до стажу не зараховується період навчання, за такої ситуації значна частина працівників не матиме права навіть на мінімальну пенсію;

– підвищення мінімально необхідного стажу для призначення пенсії за віком з 5 до 15 років страхового стажу. Особам, які не мають стажу достатнього для призначення повної пенсії має призначатись пенсія при неповному стажі роботи, як це було передбачено ст. 20 Закону України «Про пенсійне забезпечення». Якщо працівник сплачував внески до Пенсійного фонду, він повинен мати право і на відповідні виплати;

– проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам з урахуванням середньої зарплати по Україні, з якої було призначено (перераховано) пенсію. По діючому законодавству не вирішене питання щорічного (100%) підвищення пенсій непрацюючим пенсіонерам у зв’язку із зростанням середньої зарплати по Україні. Запропонована в проекті норма призведе до ще більшого відставання розмірів раніше призначених від ново призначених пенсій. Крім того, працюючі пенсіонери продовжують сплачувати внески до Пенсійного фонду в розмірах, що й до призначення пенсії, тому вони мають бути в рівних умовах з тими кому вперше призначається пенсія;

– обчислення розміру пенсії із застосуванням середньої заробітної плати в Україні за три календарні роки перед зверненням за призначенням пенсії. Пропонуємо залишити нині діючу редакцію абзацу п’ятого частини першої статті 40 Закону;

– при переведенні з одного виду пенсії на інший застосовувати середню заробітну плату з якої обчислена раніше призначена пенсія. При призначенні нового виду пенсії потрібно застосовувати норму, яка застосовується при призначенні пенсії вперше. Якщо не буде проводитись актуалізація заробітної плати (100% зростання у зв’язку із зростанням середньої зарплати по Україні) при переході з пенсії по інвалідності, за вислугу років і т. ін. на пенсію за віком (при досягненні пенсійного віку) пенсіонер не отримає й половини своєї пенсії;

в 2005 році надбавка за понад нормативний стаж вводилась для диференціації розмірів пенсій, томувключення надбавки за понад нормативний стаж до мінімального розміру пенсії знову призведе до «зрівняйлівки» в розмірах пенсій. Надбавка фактично буде виплачуватись лише тим, у кого розмір пенсії перевищить мінімальний. Крім того, надбавка не повинна обмежуватись 1 відсотком мінімального розміру пенсії за віком;

– у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму …, підвищується розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 28 цього Закону (крім пенсіонерів, які працюють …). Мінімальну пенсію в розмірі прожиткового мінімуму повинні отримувати всі пенсіонери, які мають достатній стаж, незалежно від того, працюють вони чи ні;

– у разі виплати застрахованій особі довічної пенсії, передбаченої цим Законом, мінімальний розмір пенсії за віком  у солідарній системі зменшується на розмір зазначеної пенсії. Довічна пенсія за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування враховується під час визначення мінімальної пенсії за віком відповідно до статті 28 цього Закону. Якщо громадянин сплачує внески до солідарної і до накопичувальної системи, він має право на виплати з двох джерел: Пенсійного та Накопичувального фондів, без зменшення виплат з Пенсійного фонду.

Крім того, закон повинен набрати чинності лише після прийняття його Верховною Радою України та оприлюднення, а не з 1 січня 2011 року.

Можна погодитись з такими змінами:

– встановлення максимального розміру пенсій та не підвищення пенсій які перевищують максимальну;

– виключення з періоду за який враховується заробітна плата для обчислення пенсії окремих періодів по догляду за дитиною, інвалідом і т.д.;

– невиплати працюючим пенсіонерам достроково призначеної пенсії;

– для обчислення пенсії враховується заробітна плата … за період з 1 липня 2000 р., але доповнити, що за бажанням працівника може враховуватись і заробітна плата за 60 календарних місяців за період до 1 липня 2000 р.

Центральний комітет Профспілки вважає, що реформу треба проводити, але вона не повинна зводитись лише до непопулярних заходів, які погіршують умови пенсійного забезпечення. В першу чергу, треба вирішити ряд нагальних проблем, як то легалізація заробітної плати, значне збільшення рівня оплати праці (в Україні рівень заробітної плати є одним із самих низьких в країнах Європи), збільшення чисельності працюючих шляхом створення нових робочих місць.

Представлений законопроект не вирішує першочергових завдань, які передбачені Концепцією подальшого проведення пенсійної реформи, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. №1224-р. Так, проектом не передбачається перехід до єдиних правил призначення пенсій з метою ліквідації диспропорції в розмірах пенсій, які призначаються за різними законами для деяких категорій громадян. Не сприяє соціальній справедливості і запропонована норма щодоперерахунку пенсій працюючим пенсіонерам.

Враховуючи викладене Центральний комітет Профспілки металургів та гірників України категорично проти прийняття зазначеного законопроекту.

 

Назад

 • MEFM100x100jpeg
 • atom60
 • by60
 • fmu60
 • fprk
 • fpu100x100
 • frgu60
 • gmpr
 • histadru2t
 • industri-all100x100
 • logo-prupu100x100
 • logo-sm100x100
 • logo_fometaux
 • mtwtu60
 • ptgmprk
 • turkmetall100x100