Профспілка металургів і гірників України

Судебные решения

 Дела по искам к Пенсионному фонду Украины

 

Про призначення пiльгових пенсiй за Списками №1 i №2 жiнкам

 

Про визнання неправомірними дій та перерахунок пенсії


 

Дела по профсоюзным организациям

 

Про обгрунтування рішення профкому

 

Про надання згоди на звільнення члена профспілки

 

По коштам профспілки

 

Про ліквідацію профспілковою організації


 

Решения Верховного суда

 

Висновки Верховного Суду за результатом розгляду судових справ (у 2019 – березні 2020 р.)

 

ВП ВС щодо утримання неправомірно виплаченої субсидії

 

ВП ВРУ про довіреність

 

Висновки за результатом розгляду судових справ у 2018-2019 роках

 

Правова позиція Верховного Суду України щодо неможливості визнання трудового договору чи контракту недійними з підстав, визначених статтями 203, 215 ЦК України

 

Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ

 

Про атестацію робочих місць і пільговий стаж

 

Правова позиція щодо стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу

 

Правова позицiя, яка висловлена Верховним Судом України

 

Про визнання недійсними та скасування пунктів вимоги

 

Про судову практику розгляду цивільних справ у касаційному порядку

 

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності


 

Решения Европейского суда

 

Справа «Устименко проти України»

 

Справа «Суханов та Ільченко проти України»

 

Справа «Пічкур проти України»

 

Справа «Петров та інші проти України»

 

Справа «Крижанівський проти України»

 

Справа «Перетяка та Шереметьєв проти України»

 

Справа «Богатова проти України»

 

Справа «Проніна проти України»

 

Справа «Павлюлінець проти України»

 

Справа «Васильчук проти України»

 

Справа «Гончаров проти України»

 

Справа «Маланчук та Вавренюк проти України» 

Решения Конституционного суда Украины

 

Рiшення КСУ вiд 23.01.2020 №1-р/2020 (право на пiльгову пенсiю)

 

Поновлення на роботі військовослужбовців строкової служби

 

Про невиплати пенсії при виїзді на постійне місце проживання за кордон

 

Про незаконність включення до Закону про Бюджет України розділу, яким вносяться зміни чи призупиняються норми інших законів

 

Про соціальні гарантії громадян


 

 Решения Высшего специализированного Суда Украины

 

Правовые позиции суда


 

Трудовые споры

 

Судова практика: приховані трудові правовідносини

 

Про незаконне звільнення

 

Про поновлення на роботі

 

Про стягнення зарплати

 

Постанова Верховного Суду України про застосування статті 252 КЗпП та статті 41 Закону про профспілки

 

Відмова в позові про визнання недійсними деяких пунктів колективного договору

 

Про оскарження складу та рішення КТС

 

Про відшкодування моральної шкоди, завданої працівнику професійним захворюванням

 

Про поновлення на роботі, стягнення суми середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди

 • MEFM100x100jpeg
 • atom60
 • by60
 • fmu60
 • fprk
 • fpu100x100
 • frgu60
 • gmpr
 • histadru2t
 • industri-all100x100
 • logo-prupu100x100
 • logo-sm100x100
 • logo_fometaux
 • mtwtu60
 • ptgmprk
 • turkmetall100x100