Профспілка металургів і гірників України

Матеріали, розроблені фахівцями ПМГУ

Методичні матеріали «Захист трудових прав членів Профспілки у судовому порядку»

 

Порядок звернення до Європейського суду з прав людини

 

Рекомендации «Использование юридических аргументов и некоторых показателей эффективности производства при формировании в коллективном договоре раздела «Оплата труда»

 

Трудовое законодательство в вопросах и ответах

 

В помощь областным, Криворожскому городскому, Крымскому республиканскому, профсоюзным комитетам при подготовке и проведении отчетов и выборов в ПМГУ в 2014 году

 

Рекомендації щодо застосування Закону України «Про зайнятість населення»

 

Развитие и задачи информационной работы в ПМГУ

 

Создание первичной организации Профсоюза металлургов и горняков Украины

 

Рекомендации ЦК ПМГУ; «О действиях профсоюзного комитета в процедурах восстановления платежеспособности предприятия-должника или признания его банкротом»

 

Охрана труда: новый порядок расследования

 

Гласность: используем все доступные средства

 

Практическое пособие профгрупорга

 

Пенсионное законодательство Украины: вопросы и ответы

 

Информируем оперативно и грамотно

 

Информация как средство формирования профсоюзной культуры и способ достижения цели

 

Захист прав, свобод та інтересів громадян у суді

 

Краткий обзор Налогового кодекса Украины

 

Нормативные документы для оформления представлений к наградам в ПМГУ

 

В помощь профактиву при заключении коллективных договоров

 

Методическое пособие профсоюзным работникам и профактиву по материалам V Съезда ПМГУ

 

Рекомендации ЦК ПМГУ «Участие трудового коллектива акционерного общества в корпоративном управлении»

 

Підготовка, планування звітів і виборів у первинній організації ПМГУ: рекомендації і досвід роботи

 

Методичний посібник «Основні положення Закону України «Про акціонерні товариства» та практичні поради профспілковим комітетам

 

Рекомендації ПМГУ з аналізу фінансової звітності підприємства

 

Пільгове пенсійне забезпечення

 

Методические рекомендации относительно действий профсоюзных органов при ликвидации или реорганизации предприятия и прекращении действия первичной организации Профсоюза

 

Методические рекомендации по организации работы с документами и ведению делопроизводства в профсоюзном комитете первичной организации ПМГУ

 

Мінімальний стандарт оплати праці робітника основного виробництва галузі

 

Модель колективної угоди між адміністрацією та профспілковою організацією студентів

 

Зразки листа первинної організації Профспілки металургів і гірників України про початок переговорів з укладення нового колективного договору та постанови профспілкового комітету про ініціювання колективних переговорів

 

Рекомендации по совершенствованию нормирования труда

 

 • MEFM100x100jpeg
 • atom60
 • by60
 • fmu60
 • fprk
 • fpu100x100
 • frgu60
 • gmpr
 • histadru2t
 • industri-all100x100
 • logo-prupu100x100
 • logo-sm100x100
 • logo_fometaux
 • mtwtu60
 • ptgmprk
 • turkmetall100x100